Fagfelt og tjenester

Våre ansatte har bred erfaring og håndterer de fleste juridiske problemstillinger. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om vi kan hjelpe deg med din sak.

Vi bistår blant annet innen disse rettsområdene:

Familie-, arv- og skifterett

Hjelp til å opprette testament, ektepakt og samboeravtaler. Rådgivning i forbindelse med avtaler om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, samt i saker om fast bosted og samvær for barn. Bistand ved privat og offentlig skifte etter dødsfall.

Barnevern

Bistand til foreldre og barn i kontakt med barneverntjenesten, herunder saker om omsorgsovertagelse og samvær.

Fast eiendoms rettsforhold

Rådgivning i saker gjeldende fast eiendom, herunder også jordskiftesaker, seksjoneringssaker mv.

Vi har lang erfaring med eiendomsmegling. Har du solgt din eiendom selv, bistår vi med kontrakt og det økonomiske oppgjøret. Vi kan også bistå med gjennomføring av budrunde.

Arbeidsrett

Rådgivning til arbeidsgivere og ansatte i forbindelse med arbeidsrettslige spørsmål, i forbindelse med forhandlingsmøter, oppsigelser mv.

Strafferett

Lang erfaring innen strafferett både som bistandsadvokat og forsvarer. Fast bistandsadvokat i Søre Sunnmøre, fast forsvarer i Sogn og Fjordane. Bistand med søknad om voldsoffererstatning.

Kontrakt- og forretningsrett

Bistand i forbindelse med de fleste rettsområder og kontraktstyper, samt transaksjoner som krever avtale.

Gjeldsforhandling og konkurs

Rådgivning i forbindelse med gjeldsforhandling og konkurs. Vi har 4 advokater med lang erfaring som bostyrere.

Forvaltningsrett

Hjelp i forbindelse med søknader og klager til offentlig forvaltning som kommune, NAV, Fylkesmann osv. Bistand til verger i forbindelse med deres vergeoppdrag.

Tvisteløsning og prosedyre

Innenfor alle våre fagfelt jobber vi for en rask løsning ved tvist, og vi påtar oss prosedyreoppdrag ved behov for rettslig behandling i domstolene.